Oppmerksomhetsbedømming

Problemet

Klinisk oppviser personer med oppmerksomhetsproblem (AD – Attention Deficit) kjerne-symptomer som uoppmerksomhet, impulsivitet og motorisk over-aktivitet som er upassende for deres utviklingsmessige nivå. Tilstanden er en funksjonsnedsetting, man når ikke sin potensielle høyeste prestanda. Vanskeligheter med å overholde regler og instruksjoner, overdreven daglig variabilitet når det gjelder å utføre oppgaver, følelsesmessige svingninger og følge instruksjoner, er noen av de primære problemområder som forstyrrelsen kan påvirke deres daglige liv..

Objektiv bedømming

Kjernesymptomer ved objektiv bedømming og utredning av ADHD

Meta studien