Forskningsstøtte

Opatus tilbyr forskningsstøtte på konsulentbasis.
Eksempler er innsamling av måledata og levere resultat i ulike formater (MS Excel, SPSS, SAP, …), studiemonitorering eller overvåking av teststeder.
Vi tilbyr tilpassede tester i henhold til kundespesifikasjoner, dvs. justere Opatus CPTAs CPT-paradigme (antall forsøk, tid mellom stimuli, målforhold, stimulusrate, etc.).
I tillegg kan Opatus hjelpe med statistiske beregninger og modeller.