Opatus CPTA

Opatus CPTA er basert på velbegrunnet vitenskap og prinsipper. En kontinuerlig ytelsestest, CPT – Continuous Performance Task, presenteres på mobilens skjerm. Ulike symboler blinker opp på skjermen og oppgaven er å respondere (ved å trykke på skjermen) på bestemte symboler (mål), og å ikke respondere når andre symboler (ikke-mål) vises. Man skal være så raskt og nøyaktig som mulig. Selv om oppgaven er enkel, er den begrenset morsom eller stimulerende og dessuten varer den lenge; 8-20 minutter. Det gjør det vanskelig for visse å holde oppmerksomheten på topp og uregelmessige responser øker. Psykologer har brukt variasjoner av denne type tester siden 1950-tallet for vurdering av oppmerksomhet. Siden motorisk hyperaktivitet er en av kjernesymptomene på ADHD, benytter Opatus CPTA smarttelefonens innebyggede akselerometer og gyro i for å vurdere aktivitetsnivå. Systemer som samtidig adresserer de tre enhetene uoppmerksomhet, impulsivitet og aktivitet, har vist seg å gi verdifull tilleggsinformasjon til beslutningsunderlaget gjennom en rekke publiserte vitenskapelige artikler (ref.).

Last ned produkt informasjon

Egenskaper

Oppmerksomhet: Opatus CPTA registrerer hvor ofte man ikke reagerer på mål-symboler. Slike feil anses å være en indikasjon på uoppmerksomhet. Man har ikke vært tilstrekkelig oppmerksom for å svare, eller har det for kjedelig til å bry seg. Også reaksjonstiden for hver respons registreres. En stor variasjon i reaksjonstid kan være et tegn på uoppmerksomhet. I blant er man «på» og rask, iblant er man mindre konsentrert og langsommere.
Impulsivitet: Opatus CPTA overvåker hvor ofte det trykkes når ikke-mål vises, dvs. feilaktige trykk, eller om man trykker flere ganger per symbol. Slike feil anses å være impulsive hendelser. Man har ikke klart å hold tilbake en trang til å trykke, eller har reagert for fort; «uten å tenke».
Aktivitet: Opatus CPTA registrerer hvordan du har flyttet mobilen rundt i 3D-rommet i løpet av testen og viser hvor langt mobilen forflyttes. Noen sitter veldig stille, andre beveger seg mye hele tiden.

Klinisk evidens og normdata

Det finnes mange publikasjoner om bruk av CPT, og en meta-studie 1) som viser på fordeler ved bruk av CPT i kombinasjon med samtidig objektiv vurdering av aktivitet. Det nya som Opatus innfører, er den mobile plattformen.

En valideringsstudie i Sverige skal vise på klinisk relevans for Opatus CPTA. All datainsamling er gjennomført og Opatus venter på at klinikkene publiserer resultatet,

Den enkelte pasients resultater sammenlignes med resultatene fra en referansegruppe som hovedsakelig er samlet i Sverige og Tyskland.

1)  C.L. Hall et al. “The clinical utility of the continuous performance test and objective measures of activity for diagnosing and monitoring ADHD in children: a systematic review”, Eur Child Adolesc Psychiatry (2016) 25:677–699

Hvordan fungerer det?

PROSESSEN
Appen kan lastes ned gratis fra AppStore. Man kan prøve testen så mange ganger man vil gratis, men får da bara et begrenset resultat i mobilen som reaksjonstid og hvor mange feil som gjøres osv. For å få tilgang til den grafiske testrapporten må man registrere seg som kunde ved å kontakte info@opatus.se.

Opatus CPTA fungerer bare på iOS-enheter som standard iPhone eller iPod..

INSTRUKSJONER
Man skal sitte på en vanlig spisestol uten armlener og holde mobilen med begge hender i liggende modus. Man skal gjennomføre en øvelsestest for å verifisere at man har forstått oppgaven før du starter den virkelige testen. Testen tar 8-20 minutter avhengig av alder.
Det er en standardisert oppgave der symbolene presenteres kortvarig i et jevnt tempo på smarttelefonen. Noen symboler (mål) krever et svar (trykk på skjermen), og noen symboler gjør ikke (ikke-mål). Varianter av denne oppgaven, kjent som CPT (Continuous Performance Test/Task), har blitt brukt i mer enn 50 år. Hvor lenge kan en person opprettholde oppmerksomhet gitt en lavstimulerende oppgave? Det er en utholdenhetstest!

RAPPORT
Når en test er fullført, overføres måledata til Opatus der en grafisk testrapport skapes automatisk. Rapporten viser prestasjon over tid, kvantitative resultat og resultat relativt en referansegruppe av samme alder og kjønn.
Man henter rapporten ved å logge in via en Web-portal i sin vanlige nettleser.

Klikk på bildet for å se et eksempel på rapporter før og etter behandling for en med god medisinrespons