HVA VI MÅLER

MOTORISK AKTIVITET

 

 

OPPMERKSOMHET & IMPULSIVITET