Uppmärksamhetsbedömning

Problemet

Kliniskt uppvisar personer med uppmärksamhetsproblem (AD – Attention Deficit) kärnsymptomen som ouppmärksahet, impulsivitet och motorisk överaktivitet som är olämplig för deras utvecklingsnivå. Tillståndet kan störa deras optimala förutsättningar dvs. medföra en funktionsnedsättning. Svårigheter att följa regler och instruktioner, överdriven daglig variabilitet när det gäller att genomföra uppgifter, känslomässiga svängningar och följa instruktioner, är några av de främsta problem som störningen kan medföra och påverka deras dagliga liv.

Objektiv bedömning

Kärnsymptomen vid objektiv bedömning och utredning av ADHD

Meta studien