Andre indikasjoner

Opatus CPTA markedsføres ikke som en ren ADHD test.
Vi tar et steg tilbake og sier vi har et instrument for objektiv og samtidig måling av oppmerksomhet, impulsivitet og motorisk aktivitet. Vi overlater til klinikeren å avgjøre hvorfor og hvordan en slik informasjon kan være bra for pasienten. Selv om testen kanskje er spesielt velegnet for ADHD utredninger, finnes det mange andre problemstillinger der den objektive informasjonen kan forbedre den kliniske innsikten eksempelvis

  • Schizofreni
  • Parkinson sykdom
  • Hjernetøtthet [Mind fatigue)
  • Utmattelse
  • Ulike farmasøytisk titreringer

ja, til og med rekrutering av personer med spesielle egenskaper (som samtidig rask og nøyaktig) kan være et applikasjonsområde

I fremtiden forventes det at flere nye sensorer vil bli brukt til å få mer og bedre informasjon fra testene.
Opatus følger ivrig denne utviklingen.