Self Management Self Test (SMST)

Selvforvaltning er en aktiv metode for å håndtere utfordringene i en globalisert verden. Selvforvaltning er basert på teorien om selvregulering, selvverkning og delt læring. Denne metoden kan hjelpe deg med å takle vanskeligheter og forbedre din evne til å styre deg selv og andre. Selvstyring kan hjelpe deg med å styrke selvreguleringskapasiteten og utvikle individuelle strategier for å forhindre mental utmattelse.

Self Management-Self Test (SMST) er utviklet for å bedömme din evne til selvforvaltning. Den består av fem spørsmål som hvert enkelt relaterer til en av de fem dimensjonene av selvforvaltning. Hvert spørsmål besvares på en skala fra 0 til 4 poeng. Etter testen adderes alle poeng til et sluttresultat. Dette resultatet forteller deg hvordan du presterer i dag og hvor høy din selvforvaltningskompetansen er.

SMST er basert på selvforvaltningskonseptet utviklet av Dr. med. Peter M. Wehmeier. Metoden er forklart i detalj i hans bok:

Wehmeier, P. M.: “Erfolg ist, wenn es mir gut geht! Burnout vermeiden durch Selbstmanagement”
(“Suksess er når jeg har det bra! Unngå utbrenning gjennom selvforvaltning”)

Second Edition, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016
ISBN: 978-3-525-40449-2

Dr. Peter M. Wehmeier

Lege og psykoterapeut

Website

Laste ned SelfManagementTest

Bare tilgjengelig på App Store for iOS-enheter..

Laste ned App