Andra indikationer

Opatus CPTA marknadsförs inte som ett rent ADHD-test.
Vi tar ett steg tillbaks och säger att vi har ett instrument för objektiv och samtidig mätning av uppmärksamhet, impulsivitet och motorisk aktivitet. Vi lämnar till utredaren att bestämma varför och hur sådan information kan vara bra för patienten. Även om testet kan vara särskilt lämpligt för ADHD-undersökningar finns det många andra problemställningar där objektiv information kan förbättra den kliniska insikten, till exempel

  • Schizofreni
  • Parkinsons sjukdom
  • Hjärntrötthet (Mind fatigue)
  • Utmattning
  • Olika farmaceutiska titreringar

ja, även att rekrytera personer med speciella egenskaper (så som samtidig snabb och noggrann) kan vara ett applikationsområde

I framtiden förväntas att fler nya sensorer kommer att användas för att få mer och bättre information ifrån testerna.
Opatus följer ivrigt denna utveckling.