Forskningsstöd

Opatus erbjuder forskningsstöd på konsultbasis.
Exempel är insamling av mätdata och redovisning av resultat i olika format (MS Excel, SPSS, SAP, …), studieövervakning elller monitorering av test sites.
Man kan även skräddarsy test enligt kundens specifikationer dvs. anpassa Opatus CPTA’s CPT paradigm (antal försök, tid mellan stimuli, target ratio, stimulivaraktighet, osv.).
Dessutom kan Opatus hjälpa till med statistiska beräknongar och modeller.