Self Management Self Test (SMST)

Självförvaltning är en aktiv metod att hantera utmaningarna i en globaliserad värld. Självförvaltning bygger på teorin om självreglering, självverkan och delat lärande. Detta tillvägagångssätt kan hjälpa dig att klara av svårigheter och förbättra din förmåga att hantera dig själv och andra. Självförvaltning kan hjälpa dig att stärka din självregleringskapacitet och utveckla individuella strategier för att förhindra mental utmattning.

SelfManagement Self Test (SMST) är utvecklad för att bedömma din förmåga till selvförvaltning Det består av fem frågor, var och en avser en av de fem dimensionerna av självförvaltning. Varje fråga besvaras på en skala från 0 till 4 poäng. Efter testet läggs alla poäng ihop till ett slutresultat. Detta resultat berättar hur du presterar i dag och hur hög din självförvaltningskompetens är.

SMST bygger på självförvaltningskonceptet som har utvecklats av Dr. med. Peter M. Wehmeier. Metoden förklaras i detalj i sin bok:

Wehmeier, P. M.: ”Erfolg ist, wenn es mir gut geht! Burnout vermeiden durch Selbstmanagement”
”Framgång är när jag mår bra! Undvik utbrändhet genom självförvaltning”

Second Edition, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016
ISBN: 978-3-525-40449-2

Dr. Peter M. Wehmeier

Läkare och psykoterapeut.

Website

Hämta SelfManagementTest

Endast tillgängligt i App Store för iOS-enheter.

Ladda ned App