Opatus förbättrar neuropsykiatrisk bedömning genom

tillgänglighet – precision – patientinsikt

Opatus AB tillhandahåller

– ett test för objektiv bedömning av uppmärksamhet vid t.ex. ADHD utredningar!

Finns på App Store

Vi tillhandahåller ett komplementärt neuropsykiatriskt verktyg för samtidiga mätningar av uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitet.

Opatus CPTA kan öka precisionen vid diagnos, är enkelt att använda, snabbt, kostnadseffektivt och tillgängligt. Användare är psykologer, psykiatriker och läkare i offentlig eller privat barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri. Testet används för både bedömning av uppmärksamhet och uppföljande dosjustering om medicinering anses behövas. Verktyget används också i forskningsprojekt.

test1

Två av de många ansikten vid ADHD (endast illustrationsbilder)

MOBILEN ÄR VERKTYGET!

FUNKTIONER

FÖRDELAR

Opatus AB är ett svenskt medtechföretag som önskar förbättra livskvaliteten för personer med problem med uppmärksamhet genom ett förbättrat, smarttelefonbaserat diagnostiskt beslutstöd och en metod för behandlingsuppföljning

Läs mer om oss

Opatus CPTA bygger på välgrundad vetenskap. Ett kontinuerligt prestanda test, CPT, presenteras på mobilenheten. Olika symboler blinkar till på skärmen och uppgiften är att respondera (genom att trycka på skärmen) till vissa symboler (mål) och att inte respondera på andra symboler (icke-mål) så snabbt och korrekt som möjligt. Även om det är en enkel uppgift, gör den begränsade nöjesfaktorn (det är tråkigt!) det svårt för vissa att upprätthålla uppmärksamheten över tid, och kan därför orsaka oregelbunden respons.Testet pågår 8-20 minuter beroende på testpersonens ålder.

Ladda ned app