Opatus CPTA

Opatus CPTA bygger på välgrundad vetenskap och principer. Ett kontinuerligt prestanda test, CPT, presenteras på mobilenheten. Olika symboler blinkar upp på skärmen och uppgiften är att svara (genom att trycka på skärmen) när vissa symboler (mål) visas, och inte svara på andra symboler (icke-mål) så snabbt och korrekt som möjligt. Även om det är en enkel uppgift, gör den begränsade nöjesfaktorn det svårt för vissa att hålla uppe uppmärksamheten och oregelbundna svar att bli vanligare. Psykologer har använt varianter av denna typ av test sedan 1950-talet för bedömning av uppmärksamhet. Eftersom hyperaktivitet är en av kärn-symptomen vid ADHD, använder Opatus CPTA mobilens inbyggda accelerometrar och gyro för att bedöma nivån av motoraktivitet. System som samtidigt adresserar de tre enheterna Uppmärksamhet, Impulsivitet och Aktivitet har visat sig ge värdefull tilläggsinformation som beslutsunderlag vid ADHD utredningar genom många publicerade vetenskapliga artiklar.

Ladda ned produktinformationen

Funktioner

Uppmärksamhet: Opatus CPTA övervakar hur ofta man inte reagerar på mål-symbol. Sådana fel anses vara ouppmärksamma händelser. Man har inte lyckats vara tillräckligt uppmärksam på att svara, eller varit för uttråkad för att bry sig. Även reaktionstiden registreras. En stor variation av reaktionstiden kan vara ett tecken på ouppmärksamhet. Ibland är man ”på” och snabb, ibland är man mindre koncentrerad och långsammare.

Impulsivitet: Opatus CPTA övervakar hur ofta man trycker när icke-mål visas, dvs. felaktiga tryck, eller om man trycker flera gånger per symbol, multitryck. Sådana fel anses vara impulsiva händelser. Man har inte lyckats inhibera impulsen att trycka, eller svarar för snabbt, ”utan att tänka”.

Aktivitet: Opatus CPTA registrerar hur du har flyttat mobilen runt i 3D-rymden under testet och beräknar hur långt den har förflyttats. Vissa sitter väldigt stilla, vissa rör sig yvigt under hela testet.

Klinisk bevis och normdata

Det finns många publikationer om användningen av CPT och en meta-studie 1) som visar på fördelar vid samtidig användning av CPT och en objektiv mätning av motorisk aktivitet. Det nya som Opatus tillför, är den mobila plattformen. En valideringsstudie gjord i Sverige skal visa på klinisk relevans för Opatus CPTA. All data är insamlad, och Opatus väntar på att klinikerna publicerar resultatet.

Den enskilda patientens resultat jämförs med resultaten från en referensgrupp som huvudsakligen har samlats in i Sverige och Tyskland.

 

1)  C. L. Hall et al., The clinical utility of the continuous performance test and objective measures of activity for diagnosing and monitoring ADHD in children: a systematic review. Eur Child Adolesc Psychiatry (2016) 25:677–699

Hur fungerar det?

PROCESSEN

Appen kan laddas ner från App Store. Man kan prova testet så många gånger man vill, men får då tillgång till ett begränsat resultat i mobilen som reaktionstid, hur många fel man gör etc. Den grafiska rapporten är endast tillgänglig för professionell hälsopersonal och som är kunder till Opatus. Kontakta info@opatus.se för att få mer information om hur man blir kund.

Opatus CPTA fungerar endast på iOS-enheter som standard iPhone eller iPod.

INSTRUKTIONER
Man skall sitta i en vanlig matsalsstol utan armstöd och hålla mobilen med båda händerna i landskalpsläge läge. Det första testet föregås av ett övningstest för att verifiera att man har förstått uppgiften innan man börjar det riktiga testet. Testet tar 8-20 minuter, beroende på ålder.
Det är en standardiserad uppgift där symboler presenteras kortvarigt i jämn takt på smarttelefonen. Vissa symboler (mål) kräver ett svar (tryck på skärmen), och vissa symboler gör det inte (icke-mål). Man skall sitta avslappnad och bara trycka med tummen på den dominanta handen. Man kan trycka vart som helst på skärmen och vara så snabb och noggrann man kan.
Hur länge kan en person behålla uppmärksamhet med en lågstimulerande uppgift? Det är ett uthållighetstest!

RAPPORTEN
När ett test har slutförts överförs data till Opatus-servern och en testrapport med grafik produceras automatiskt. Rapporten visar prestanda över tid, kvantitativa resultat och resultat relativt en referensgrupp av samma ålder och kön.

Klicka på bilden för att se ett exempel på rapporter före och efter behandlingen för en med god medicinrespons.