Om Opatus

Opatus AB är ett svenskt medtechföretag som önskar förbättrar livskvaliteten för personer med problem med uppmärksamhet genom ett förbättrat, smarttelefonbaserat diagnostiskt stöd och behandlingsuppföljningsmetod. Vi fokuserar på att tillhandahålla verktyg för objektiv bedömning av olika mänskliga profiler i syfte att stödja proffesionell vårdpersonal vid bestämning av möjliga diagnoser, såsom ADHD.