Klinisk evidens och normdata

Det finns en mängd publikationer om användningen av CPT vid bedömning av uppmärksamhet och impulsivitet (link reflista). Olika CPT varianter har använts sedan 1960 talet.
Viss kritik har framförts kring entydigheten och tolkning av resultaten. En nyligen publicerad meta-studie (en studie av studier), ref Hall et al, visar att CPT resultaten får en säkrare tolkning vid ADHD utredningar om man även har tillgång till en samtidig skattning av patientens motoriska aktivitet under testet. Det är känt att aktiviteten ökar som en kompensation om man måste bibehålla koncentrationen fast man känner sig trött. Jämför framförande av bil när man är trött; man ”skruvar sig i stolen”.
Dessutom står H:et i ADHD för Hyperactive, så det känns naturlig och viktigt att objektivt mäta dessa storheter (aktivitet, uppmärksamhet och impulsivitet) samtidigt och i ett test.

Opatus CPTA mäter samma entiteter som andra objektiva test gör, fast gör testet mer användbart och lättillgängligt genom att applicera det på en mobil enhet. Vi känner att vi inte behöver validera vald testmetod eller valde parametrar (se Vad vi mäter), utan vi skall visa att det fungerar även på vår plattform (iOS). Opatus har genomfört sin första valideringsstudie för Opatus CPTA. En undersökning på två sjukhus i Sverige på ungdomar med ADHD diagnos med och utan medicin för att validera dess kliniska relevans. Rapporten är under utarbetning.

Den enskilda patientens resultat jämförs med resultaten från en referensgrupp som samlats in främst i Sverige och Tyskland. Insamlandet pågår för fullt. Vi har kommit fram till att normdata är en färskvara och kommer därför fortsätta samla in mer så länge testet finns på marknaden. I dag har Opatus CPTA ca 1250 individer i referensgruppen.